Cuba Libre

Cuba Librè,zu dt, es lebe das freie Kuba: Befreiung aus spanischer Kolonialherrschaft. Nach der kubanischen Revolution gewann der Cuba Librè wieder an Brisanz.

  • Limette
  • Lime Juice
  • Bacardi Gold
  • Cola

Preis: 6,20 €